• Yaranması: 8 fevral 2005-ci il
  • Yerləşməsi: Abşeron yarımadası, Bakının cənub-şərq qurtaracağında — Şah Dili ərazisi
  • Landşaft: Dəniz sahili, su-bataqlıq ərazisi, yarımsəhra
  • Rast gəlinən bitki növləri: Budaqlı yulğun,  hind bağayarpağı, İti cığ, yabanı kök, adi yovşan, süpürgəvari dəvəayağı, xirdaçiçəkli tayaotu, İkisünbül acılıq, fars sarmaşığı, adi qamış, Bakı gəvəni və s. 
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Ceyran, canavar, tülkü, dovşan, adi kirpi, çöl donuzu, çaqqal, Aralıqdənizi tısbağası, Xəzər tısbağası, adi  suilanı, gürzə, Xəzər gekkonu, qum siçanı, ərəb dovşanı, Qaqaz kələzi, qırmızıboyun batağan , iri batağan,  qıvrımlələk qutan, iri qarabatdaq, böyük ağ vağ, boz vağ, qızılqaz, harayçı qu quşu, yaşılbaş ördək, fitçi cürə,  enlidimdik ördək
  • ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: Xəzər suitisi, ceyran, adi soltanquş, ağgöz qaraördək, fısıldayan qulələk, adi flaminqo, kürən vağ, qıvrımlələk qutan və s.
Abşeron Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
783 ha
Paytaxdan məsafə
60-70 km
Parkdan görüntülər