• Yaranma tarixi: 16 iyun 2003-cü il
  • Yerləşməsi: Kiçik Qafqaz (Naxçıvan Muxtar Respublikası)
  • Sahəsi: 42 797,4 ha
  • Landşaft: Dağ meşəsi, dağ çəmənlikləri, qayalıqlar
  • Rast gəlinən bitki növləri: Çılpaq dorema, yabanı zınbırtikan, Araz palıdı, zərif süsən, Qrossheym süsəni, Gözəl qayışləçək, Mişşenko zümrüdçiçəyi, və s
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Avropa tüvüyü, çəhrayı qutan, qıvrımlələk qutan, ərsindimdik, ağquyruq dəniz qartalı, berket, toğlugötürən, adi ilanyeyən, şahin, Xəzər uları, dovdaq, bəzgək, Suriya sarımsaqlı qurbağası, yaşıl qurbağa, kiçik ağac qurbağası, qısayaq qurbağa və s.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Bəbir, zolaqlı kaftar, manul pişiyi, dağ qoyunu (muflon), bezoar keçisi, toğlugötürən, Xəzər uları, ağboğaz bülbül, qırmızıqanad mərciməkquşu və s.
Zəngəzur Milli Parkı - İnteraktiv xəritə