• Yerləşməsi: Göygöl və Gəncə rayonları
  • Landşaft: Dağ-meşə, dağ-bozqır, subalp və alp dağ-çəmən 
  • Rast gəlinən bitki növləri: Qarmaqvari şam, palıd, fıstıq, cökə, vələs, qarağac, qoz, fındıq, cır alma, cır armud, alça, yemişan, əzgil, şabalıd, qaraçöhrə, ardıc, itburnu, zirinc, qarağat, moruq, dağ çiyələyi, böyürtkan və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Qonur ayı, canavar, çaqqal, tülkü, porsuq, vaşaq, çöl pişiyi, sincab, dələ, oxlu kirpi, Qafqaz maralı, cüyür, bezoar keçisi, qaban, qartal, şahin, sar, yaşılbaş ördək, su sonası, dağ kəkliyi, tetra, çay balığı, qızılxallı balıq.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Bezoar keçi, nəcib maral, qonur ayı, vaşaq, Xəzər uları, Qafqaz tetrrası, cırtdan qartalça, kütyarpaq püstə, Kox şamı, Qafqaz səhləbi, fırfır səhləb, paradoksal süsən, kiçik süsən və s.
Göygöl Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
12 755ha
Paytaxdan məsafə
371 km
Parkdan görüntülər