• Yerləşməsi: Kür-Araz ovalığı (Qaradağ, Salyan və Neftçala  rayonları)
  • Landşaft: Yarımsəhra, çöl, düzən gölü, su-bataqlıq ərazisi, dəniz sahili
  • Rast gəlinən bitki növləri: İydə ağacı, Xəzər sarıbaşı (Kalidium caspicum), xəzər şahsevdisi (Halostachus caspica), kol çərən (Suaeda dendroides), qarağan (Salsla dendroides), şoviç yovşanı (Artemisia Szovitsiana), budaqlı qışotu (Petrosimonia brachiata), ətli şoranqə (Salsola crass), ətirli yovşanı
  • Rast gəlinən heyvan növləri: su-bataqlıq quşları, canavar, çaqqal, dovşan, ərəb dovşanı, ilanlar və s.
  • ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: ceyran, qamışlıq pişiyi, adi flaminqo, bəzgək və s.
Şirvan Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
54 373,5 ha
Paytaxdan məsafə
103 km
Parkdan görüntülər