• Yaranma tarixi: 5 iyul 2003-cü il
  • Yerləşməsi: Kür-Araz ovalığı (Ağcabədi və Beyləqan rayonları)
  • Landşaft: Yarımsəhra, düzən gölü, su-bataqlıq ərazisi
  • Rast gəlinən bitki növləri: yovşan, qaraşoran, şahsevdi, sarıbaş və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: su-bataqlıq quşları, çöl donuzu, canavar, gürzə və s.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Qamışlıq pişiyi, ceyran, ağqaş qaz, adi göydimdik, mərməri ördək, adi bəzgək, və s.
Ağgöl Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
17 924 ha
Paytaxdan məsafə
285 km
Parkdan görüntülər