• Yaranma tarixi: 5 iyul 2003-cü il
  • Yerləşməsi: Kür-Araz ovalığı (Ağcabədi və Beyləqan rayonları)
  • Sahəsi: 17 924 ha
  • Landşaft: Yarımsəhra, düzən gölü, su-bataqlıq ərazisi
  • Rast gəlinən bitki növləri: yovşan, qaraşoran, şahsevdi, sarıbaş, adi qamış, cil və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Qamışlıq pişiyi, su-bataqlıq quşları, ağ vağ, çöl donuzu, çaqqal, tülkü, canavar, gürzə və s.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: ceyran, ağqaş qaz, göydimdik, mərməri ördək, qızılqaz, göydimdik, bəzgək və s.
Ağgöl Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
17 924 ha
Paytaxdan məsafə
285 km
Parkdan görüntülər