• Yaranma tarixi: 26 sentyabr 2018-ci il
  • Yerləşməsi: Lənkəran, Masallı və Neftçala rayonları
  • Landşaft: Su-bataqlıq ərazisi, Xəzər dənizi sahili
  • Rast gəlinən bitki növləri: şanagülə, ağ suzanbağı, üçyarpaq oxyarpaq, qamış, dəniz lığvarı, ciyən, duzlaq şoğanı, iyli yovşan, meyer yovşanı, qarağan, gəngiz, şahsevdi, sarıbaş və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: su-bataqlıq quşları, çöl donuzu, canavar, gürzə və s.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Qamışlıq pişiyi, flaminqo, ağqaş qaz, adi göydimdik, mərməri ördək, adi bəzgək, və s.
  • Təbii, tarixi, mədəni yerlər: "Şeyx Zahid" türbəsi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, xalq sənətkarlığı şəhərciyi, "Xəlifə" türbəsi, "Dairəvi qala” (“Zindan”) memarlıq abidəsi, Mirəhməd Xanın evi, Lənkəran Mayakı, Bəlləbur qalası
  • Turistlərin nəzərinə:  Milli parkda 4 növ az yayılan və 3 növ Qafqaz endemik bitkisi (yalnız Qafqaz regionunda rast gəlinən) – hibrid qovağı, sapvari bağayarpağı, Qrossgeym topgülü və bir növ Azərbaycan endemiki – buruncuqlu turp qeydə alınmışdır.
Qızılağac Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
99 060 ha
Paytaxdan məsafə
210 km
Parkdan görüntülər