• Yaranma tarixi: 5 noyabr 2012-ci il 
  • Yerləşməsi: Xəzərsahili zona, Samur-Şabran ovalığı (Xaçmaz rayonu)
  • Landşaft: Meşə,düzən
  • Rast gəlinən bitki növləri: Palıd, fısdıq, göyrüş, qızılağac, yemişan, qarağat, cır gilas, əzgil və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Çöl donuzu, yenot, çapaq, kütüm, xəşəm  və s.
  • “Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Qamışlıq pişiyi, vaşaq, Qafqaz maralı, Qafqaz köpkəri, Avropa cüyürü, böyük qırğı, məzar qartalı, adi qızılquş, fısıldayan qulələk, dəniz sıfı, Eldar şamı və s.
Samur-Yalama Milli Parkı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
11 772,45 ha
Paytaxdan məsafə
180 km
Parkdan görüntülər