• Yerləşməsi: İsmayıllı rayonu, Buynuz kəndi
  • Landşaft: Dağ meşəsi, alp çəmənlikləri, qayalıqlar və buzlaqlar
  • Rast gəlinən bitki növləri: Palıd, vələs, fısdıq, göyrüş, qaraçöhrə, ağcaqayın, söyüd, qoz, gilas, alma, armud , əzgil, yemişan, böyürtkən, itburnu, zirinc və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Nəcib maral, Avropa cüyürü, Canavar, Hindistan tirınduzu, Qonur ayı, Qafqaz köpgəri, Çaqqal, Tülkü, Dovşan
  • ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: Qonur ayı, nəcib maral, Avropa cüyürü,Qafqaz köpgəri, vaşaq, bərkud qartal, məzar qartalı, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları və s.
  • Reintroduksiya olunan növlər: Zubrlar, nəcib marallar
İsmayıllı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
44 596.9
Paytaxdan məsafə
170 km
Parkdan görüntülər