• Yerləşməsi: Oğuz rayonu
  • Landşaft: Dağ meşəsi, alp çəmənlikləri, qayalıqlar və buzlaqlar
  • Rast gəlinən bitki növləri: Palıd, vələs, fısdıq, göyrüş, qaraçöhrə, ağcaqayın, söyüd, qoz, gilas, alma, armud , əzgil, yemişan, böyürtkən, itburnu, zirinc və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Ayı, Maral, Dagıstan turu, cüyur, donuz, köpkər(qarapaça) dovşan, tulku, caqqal, dələ, vaşaq, cöl pişiyi, kirpi, porsuq, oxlu kirpi, yenot
  • ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: Qonur ayı, nəcib maral, Avropa cüyürü,Qafqaz köpgəri, vaşaq, bərkud qartal, məzar qartalı, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları və s.
Oğuz - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
14 375 ha
Paytaxdan məsafə
350 km
Parkdan görüntülər