• Yerləşməsi: Şamaxı rayonu
  • Landşaft: Dağ meşəsi, alp çəmənlikləri, qayalıqlar və buzlaqlar
  • Rast gəlinən bitki növləri: Palıd, vələs, fısdıq, göyrüş, qaraçöhrə, ağcaqayın, söyüd, qoz, gilas, alma, armud , əzgil, yemişan, böyürtkən, itburnu, zirinc və s.
  • Rast gəlinən heyvan növləri: Şərqi Qafqaz turu, çöl donuzu, çaqqal, dovşan, dələ, canavar, tülkü, yenot, gəlincik, porsuq, alabaxta, bildirçin və s.
  • ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: Qonur ayı, nəcib maral, Avropa cüyürü,Qafqaz köpgəri, vaşaq, bərkud qartal, məzar qartalı, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları və s.
Şamaxı - İnteraktiv xəritə
Sahəsi
5 854 ha
Paytaxdan məsafə
150 km
Parkdan görüntülər